Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena už od 8,56 EUR
Skladom
naša cena už od 9,95 EUR
Skladom
naša cena už od 9,95 EUR
Skladom

TOVAR V AKCII

naša cena už od 6,45 EUR
Skladom
naša cena už od 24,99 EUR
Skladom
naša cena už od 14,95 EUR
Skladom

     

 


Obchodné podmienky a RP

Pozor!

 

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu č. 1924/2006, nemôžeme ako predajcovia nášho tovaru udávať k nemu neschválené zdravotné tvrdenia.

Preto berte na vedomie, že popis účinku rastlín, dávkovanie a informácie o nich ktoré tu nájdete sú len tradičného a všeobecne informatívneho charakteru, nie sú podložené vedeckými štúdiami a nie sú mienené ani ako náhrada rád od skutočného lekára.

 

Žiadnu z rastlín ktorú tu predávame nemožno považovať za účinnú prevenciu proti nejakej chorobe, alebo náhradu účinného lieku ktorý Vám môže predpísať iba váš lekár.

 

Ak trpíte zdravotným problémom, tak vždy vyhľadajte pomoc odborného lekára a riaďte sa jeho pokynmi pre liečbu.

 

Prevádzkovateľ tohto eshopu nezodpovedá za zdravotné problémy alebo ujmy na zdraví, ktoré budú výsledkom nesprávneho výkladu obsahu textov v tomto eshope a nerešpektovaním tohto upozornenia.

 

 

 

Všeobecné Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky elektronického obchodu www.RastlinniSpojenci.sk ktorý prevádzkuje (predávajúci) Jarovit, s.r.o. Hviezdoslavova12/11, 972 71 Nováky, IČO: 50994662, DIČ: 2120570078, Telefón:+421 950 589 896, Email: jarovit.sro@yandex.com

 

 

Článok 1. Všeobecné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu RastlinníiSpojenci.sk stanovujú a upravujú obchodné podmienky medzi:

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode RastlinníSpojenci.sk, a kupujúcim. Tie nadobúdajú platnosť uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode RastlinníSpojenci.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadá objednávku na tovar alebo službu jedným zo spôsobom uvedených v odseku 1.2 Spôsoby zadania objednávky.

3. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto Všeobecným obchodným podmienkam predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

4. Tovarom sa rozumie všetok obchodný artikel ponúkaný na predaj prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.

Článok 2. Objednávka a kúpna zmluva

1. Objednávka

Objednávkou sa rozumie každé zadanie objednávky jedným zo spôsobov uvedenými v odseku 3. Návrh kúpnej zmluvy.

 

2. Platná objednávka

Objednávka sa považuje za platnú pokiaľ boli predávajúcemu doručené všetky potrebné údaje k zadaniu a vybaveniu objednávky (viď odsek 2.5 Údaje k zadaniu a vybaveniu objednávky).

 

3. Návrh kúpnej zmluvy

Objednávka v procese zadávania je zároveň návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. K odoslaniu návrhu kúpnej zmluvy od kupujúceho smerom k predávajúcemu dochádza v momente záväzného potvrdenia resp. zadania objednávky jedným z nasledujúcich spôsobom

a) On-line

Kupujúci si vyberie tovar a vloží ho do nákupného košíka. Kliknutím na svoj nákupný košík skontroluje tovar ako aj počty kusov tovaru v košíku. Následne vyplní svoje údaje a vyberie spôsob dopravy a platby. Potom finálne zadá objednávku záväzným potvrdením so súhlasom s obchodnými podmienkami RastlinnySpojenci.sk

b) V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára uvedenú v predchádzajúcom bode 3. a), za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho. Takáto objednávka sa však nezaráta do vernostného programu.

 

4. Akceptácia návrhu kúpnej zmluvy a kúpna zmluva

Akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy teda dochádza v momente potvrdenia prijatia úplne a správne vyplnenej a záväznej zadanej resp. odoslanej objednávky predávajúcim. O tomto je kupujúci informovaný elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v danej objednávke.

 

5 Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky

Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu Vašej objednávky sú nasledovné:

 

-Presný názov tovaru

-Počet kusov tovaru

-Kontaktné údaje: Meno, Priezvisko, Ulica Súpisné číslo, PSČ , Mesto, Štát, Telefón, E-mail

 

Ak nakupujete na firmu alebo živnosť, je potrebné uviesť firemné údaje:

 

- ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky
-Názov firmy

-IČO

-DIČ

-IČ DPH

 

Fakturačnú adresu a ak je dodacia adresa iná ako fakturačná, tak je potrebné uviesť aj dodaciu adresu. V prípade neuvedenia dodacej adresy sa považuje že dodacia a fakturačná adresa sú totožné a balík bude odoslaný na fakturačnú adresu.

 

Spôsob doručenia, spôsob platby a poznámku k objednávke ak nám chcete niečo odkázať ohľadne objednávky.

Je potrebné uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre interné spracovanie za účelom vybavenie zadanej objednávky, fakturácie a doručenia objednaného tovaru.

Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom

 

Článok 3. Povinnosti kupujúceho

 

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí so svojimi povinnosťami uvedenými nižšie:

 

1. Kupujúci súhlasí že objednávka tovaru a vznik kúpnej zmluvy je záväzný obchodný a právny akt

 

2. Kupujúci súhlasí s povinnosťou doručený tovar prevziať.

 

3. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

 

4. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v zmysle platobných podmienok platných v deň zadania resp. odoslania objednávky najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

 

5. Kupujúci berie na vedomie, že je možné Odstúpenie od kúpnej zmluvy (objednávku stornovať) v zmysle odseku Článok 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy resp. storno objednávky

 

6. Kupujúci súhlasí, že v prípade neprevzatia vopred zaplatenej zásielky a následného vrátenia zásielky predávajúcemu je povinný dodatočne uhradiť na účet predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške účtovaných prepravných nákladov na vrátenie zaslanie zásielky a jej opätovné odoslanie. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní. V prípade neuhradenia poplatku, predávajúci má právo tovar zadržať až pokiaľ kupujúci poplatok neuhradí. Predávajúci zadržaný tovar odošle do troch pracovných dní od prijatia poplatku za prepravné na účet.

 

7. Kupujúci súhlasí že ak si bude priať opäť poslať tú istú neprevzatú zásielku je nutné zadať a odoslať ju ako novú objednávku

 

8. Kupujúci súhlasí, že v prípade novej objednávky od kupujúceho, ktorý v minulosti objednal tovar na dobierku a zásielka nebola prevzatá, resp. zásielka sa vrátila predávajúcemu a zároveň nebola uhradená zmluvná pokuta ako kompenzácia nákladov, ktoré vznikli prevádzkovateľovi s predmetnou neprevzatou zásielkou, si predávajúci vyhradzuje právo novú objednávku od takéhoto kupujúceho vybaviť iba v prípade, pokiaľ ju tento uhradí vopred platbou na účet predávajúceho. K celkovej sume objednávky budú pripočítané náklady resp. zmluvná pokuta za predchádzajúcu nevyzdvihnutú zásielku.

 

9. Kupujúci je povinný zdržať sa objednávky produktov pri ktorých je uvedené že sú predajne len od 18 rokov ak vek 18 rokov ešte nedosiahol. Predávajúci má zato, že kupujúci objednávkou týchto produktov a potvrdením Všeobecných Obchodných Podmienok dosiahol vek 18 rokov.

 

Článok 4. Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje k nasledovným povinnostiam uvedenými nižšie:

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať množstvo tovaru a druh ktoré si kupujúci objednal pokiaľ je tento skladom.

 

2. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o nemožnosti dodať objednaný tovar, pokiaľ tento už nie je skladom.

 

3. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takýchto zmien umožniť kupujúcemu storno objednávky bez poplatku a to aj v prípade oneskoreného storna.

 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 14 dní ak daný tovar je možné dodať.

 

5. Predávajúci sa zaväzuje k tomu že zásielka bude vhodne a riadne zabalená tak, aby sa v maximálnej možnej miere vylúčilo poškodenie zásielky počas prepravy a zachovala si poštové tajomstvo.

 

6. Predávajúci sa zaväzuje ku každej zásielke priložiť fyzickú verziu faktúry, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Faktúra je uložená vo vnútri zásielky.

 

Predávajúci nezodpovedá za nasledovné:

 

7. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené dopravcom alebo poštou.

 

8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom alebo poštou.

 

9. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho alebo nesprávne dodanie tovaru na fakturačnú adresu pokiaľ kupujúci neuvedie, že dodacia adresa je iná ako fakturačná.

 

10. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa.

 

Článok 5. Ceny tovaru

 

1. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Nie je účtovaný žiadny ďalší poplatok. V cene tovaru však nie je započítané poštovné.

 

2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.


3. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

 

4. Bežné zľavy sú už zarátané v cene tovaru, ale cena na faktúre sa ešte môže o špeciálne typy individuálnych zliav, ktoré môže predávajúci uplatniť individuálne pre konkrétneho zákazníka napríklad znížením poštovného alebo jeho úplnom zrušení v prípade osobného odberu tovaru kupujúcim u predávajúceho.

 

Článok 6. Cena poštovného

 

1. Cena za poštovné nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru a bude vyčíslená v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ju spolu s kúpnou cenou.

 

2. Predávajúci je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu (výšku) celkovej objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu za dobierku. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za dobierku kupujúcim sa zobrazí v objednávke na web stránke predmetného internetového obchodu a pri každej samostatne vytvorenej objednávke sa hodnota (výška) celkovej objednávky môže odlišovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu za dobierku. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

 

3. Základným platidlom je mena EURO. Znak: €.

 

Článok 7. Zľavy a  vernostný program


1. Ak kupujúci zadá objednávku ktorej celková hodnota je 50,00 Eur a viac, predávajúci nebude účtovať poplatok za dopravu.

 

2. Ak kupujúci zadá objednávky ktorých celková hodnota spolu v predchádzajúcich 12 mesiacov je 70,00 Eur a viac, tak bude uplatnená zľava vo výške 2% z celkovej ceny tovaru na všetky nákupy v nasledujúcich 12 mesiacoch.

 

3. Ak kupujúci zadá objednávky ktorých celková hodnota spolu v predchádzajúcich 12 mesiacov je 100,00 Eur a viac, tak bude uplatnená zľava vo výške 4% z celkovej ceny tovaru na všetky nákupy v nasledujúcich 12 mesiacoch.

4. Ak kupujúci zadá objednávky ktorých celková hodnota spolu v predchádzajúcich 12 mesiacov je 150,00 Eur a viac, tak bude uplatnená zľava vo výške 6% z celkovej ceny tovaru na všetky nákupy v nasledujúcich 12 mesiacoch.

 

5. Ak kupujúci zadá objednávky ktorých celková hodnota spolu v predchádzajúcich 12 mesiacov je 200,00 Eur a viac, tak bude uplatnená zľava vo výške 10% z celkovej ceny tovaru na všetky nákupy v nasledujúcich 12 mesiacoch.

 

6. Zľava sa nevzťahuje na poštovné, poplatok za dobierku a je dostupná iba pre registrovaných zákazníkov ktorý musia počas objednávania tovaru byť prihlásený do svojho internetového účtu zákazníka.

 

 

Článok 8. Dodacie podmienky

 

1. Objednaný tovar je zasielaný poštou, alebo iným poskytovateľom kuriérskych služieb. Dostupná je aj možnosť osobného odberu na ktorý je však potrebné sa vopred telefonický dohovoriť. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Príručku alebo návod na použitie k produktu vytvára výrobca, alebo distribútor a je bežnou súčasťou tovaru.

2. Za tovar je možné platiť nasledovnými spôsobmi

a) V hotovosti pri osobnom odbere
b) Bankovým prevodom na účet predávajúceho vedenom v banke Fio, SK0783300000005099466216

c) Na dobierku pri preberaní tovaru

d) Online platobnou kartou cez platobnú bránu. Poskytovateľ služby jecomgate.cz

 

Článok 9. Záručné podmienky a záručná doba

 

1. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Vystavená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň, ktorý je uvedený ako dátum vystavenia faktúry.

 

2. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

 

3. Záruku si je možné uplatniť na e-mailovej adrese jarovit.sro@yanedx.com v prípade že pri údržbe a používaní tovaru sa kupujúci riadil ošetrovacími symbolmi výrobku, či návodom na použitie tovaru.

 

4. Záručné podmienky ako aj záručná doba sú bližšie upravené reklamačným poriadkom

 

Článok 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy resp. storno objednávky

 

1. Storno objednávky je možné dovtedy, kým sa objednávka nachádza v stave "prijatá". Takéto storno objednávky je akceptované bez udania dôvodu a bez akejkoľvek zmluvnej pokuty.

 

2. Ďalšie nasledujúce zmeny v stavoch objednávky sú už spojené s nákladmi predávajúceho a storno objednávky v tomto momente môže byť realizované iba po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Náklady spojené s doterajším vybavovaním takto stornovanej objednávky si predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu. Kupujúci týmto súhlasí že v prípade takéhoto storna si predávajúci vyhradzuje právo fakturovať kupujúcemu manipulačný poplatok ako „Manipulačný poplatok za oneskorené storno“.

 

Článok 11. Postup pri reklamácii a doba vybavenia reklamácie

 

Postup pri reklamácií a dobu vybavenia reklamácie sú bližšie upravené reklamačným poriadkom ktorý tvori súčasť tohto dokumentu.

 

Článok 12. Ochrana osobných údajov

 

1. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) (ďalej len „ZoOOU“) a predovšetkým v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu:
- meno a priezvisko
- rok narodenia
- adresa/sídlo
- IČO
- adresa elektronickej pošty
- telefónne číslo
(ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

 

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

 

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 

 

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) a uvádzať ich správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou Jarovit s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

a) Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
b) Herueka Shoping s.r.o. , Karolinská 650/1, 18600 Praha 8 – Karlín, Česká republika

C 218977 zapísaná v Mestskom súde v Prahe IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727, a to digitálnou formou pre ďalšie obchodné spracovanie;

c) Slovenská pošta a.s., IČO 36631124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1, 975 99, pre účely zasielania objednaného tovaru;

d) Finecon Technologies s.r.o., IČO: 36519138, Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, pre účely zaučtovania obchodných transakcií

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

e) ComGate Payments, a.s., sídlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00 IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505, pre účely spracovania online platieb

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese jarovit.sro@yandex.com

 

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.rastlinnispojenci.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

  •  

merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach

  •  

základné funkčnosti webových stránok

 

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

 

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

 

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

 

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 

 

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  •  

zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

  •  

vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

  •  

požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

  •  

vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,

  •  

požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

  •  

na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

  •  

požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

  •  

na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

  •  

podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Článok 13. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte predávajúceho svojím jednoznačným vyhlásením.

 

Kontaktujte nás na jarovit.sro@yandex.com kde uvediete, že žiadate o odstúpenie od zmluvy v rámci 14 dňovej zákonnej lehoty s uvedením:

 

čísla faktúry/objednávky, dátumu nákupu, druhu tovaru a Vašim

číslom účtu pre vrátenie dohodnutej ceny za tovar

zašlite ho najlepšie ihneď (max. do 14 pracovných dní) na adresu: Jarovit s.r.o. , Hviezdoslavova12/11. 972 72 Nováky (dátum odoslania musí byť v rámci lehoty 14 dní)

v rámci tejto 14 dňovej lehoty dôvod vrátenia tovaru zo zákona uvádzať nemusíte.

 

Zabezpečte aby:

tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale

tovar nesmie byť použitý

tovar nesmie byť poškodený

tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

 

2. Poslanie tovaru späť do RastlinníSpojenci.sk

 

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nám (zásielky s poškodením balením nepreberieme). Tovar môžete poslať späť kuriérom alebo poštou rozhodne však bez dobierky. (Dobierky nepreberáme.). Finančné vysporiadanie sa realizuje spravidla bankovým prevodom.

 

3. V prípade splnenia zákonných a vyššie stanovených podmienok Vám po preskúmaní právoplatnosti budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám na účet, ktorý ste uviedli v emaily a dokumente priloženom k tovaru v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

4. Ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je bežný najlacnejší spôsob dopravy, bude Vám vrátená iba základná čiastka bez dodatočných zvýšených nákladov na dopravu.

 

5. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho jeho zaslanie späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

6. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

7. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady posielajúceho späť k nemu.

Upozornenie:

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Článok 14. Alternatívne riešenie sporu

 

1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu, ktorý rieši zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

 

3. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

4. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov na:
Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p.p. 29

827 99 Bratislava 27, SR.

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

5. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnená využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

 

6. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

Článok 15. Záverečné ustanovenia

 

1. Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na využitie kontaktných údajov kupujúceho pre prípad doplnenia a kompletizácií údajov potrebných k zadaniu a vybaveniu objednávky podľa článku 2. Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (Predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Na takúto zmenu je kupujúci upozornený vo fáze vybavovania objednávky telefonicky alebo emailom a v procese vybavovania objednávky sa pokračuje v takom prípade iba so súhlasom kupujúceho so zmenou ceny. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne neakceptovať zmenu cien tovarov v jeho objednávke, môže danú objednávku stornovať. Storno takejto objednávky môže byť vykonané aj zo strany predávajúceho.

 

Všeobecné obchodné podmienky platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti.

 

Tieto VOP a RP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 27.12.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Reklamačný poriadok

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

 

2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Jarovit s.r.o. Ičo: 50994662, „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.


3. Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

 

4. Kupujúci má povinnosť zoznámiť sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a to ešte pred objednaním tovaru. Kupujúci objednaním tovaru súhlasí s obsahom uvedeným v reklamačnom poriadku.

Záručné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

4. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

7. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

Vybavenie reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje osobne, alebo odoslaním tovaru do sídla Predávajúceho na adrese: Jarovit s.r.o., Hviezdoslavova 12/11, Nováky, Slovenská Republika.

2. Kupujúci zabespečí prepravu reklamovaného tovaru do sídla Predavajúceho na svoje vlastné náklady.

3. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii.

4. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou  písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

4. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

5. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

6. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

7. Za vybavenie reklamácie sa považuje:

a) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvyhnutie
b) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

7. Predavajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

 

8. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom.

 

Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 16. Február 2018. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás.